Βασικό πακέτο
 • Σημείο στον κεντρικό χάρτη & στον χάρτη ανά τοποθεσία
 • Μέχρι 6 φωτογραφίες
 • Μέχρι 60 λέξεις κείμενο
 • Ωράριο λειτουργίας, Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση, GPS, Χάρτης
 • Βαθμολογία με αστέρια
 • Κουμπί επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη

*Οι καταχωρήσεις του βασικού πακέτου ταξινομούνται αλφαβητικά κάτω από τις καταχωρήσεις του πλήρες πακέτου.


Προτεινόμενα
 • Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πλήρη πακέτου +
 • Εμφανίζονται στο κεντρικό & στο κάτω μενού
 • Εμφανίζονται στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας & στην σελίδα του χάρτη
 • Εμφανίζονται στην δεξιά πλαϊνή μπάρα σε όλες τις κατηγορίες (Κουζίνα, Τύπος, Τοποθεσία)

*Οι καταχωρήσεις των προτεινόμενων ταξινομούνται όπως το πλήρες πακέτο.


Πλήρες πακέτο
 • Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του βασικού πακέτου +
 • 1 μεγάλη φωτογραφία (σε πλήρη οθόνη)
 • Εικονική περιήγηση 360 μοιρών
 • Μέχρι 20 φωτογραφίες & Μέχρι 120 λέξεις κείμενο
 • Μέχρι 5 προτεινόμενα πιάτα
 • Χαρακτηριστικά & Υπηρεσίες (Λίστα & καταχώρηση)
 • Σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σας (Λίστα & καταχώρηση)

*Οι καταχωρήσεις του πλήρες πακέτου ταξινομούνται αλφαβητικά πάνω από τις καταχωρήσεις του βασικού πακέτου.


Banner
 • HTML Banner(απλό ή κινούμενο) με μικρή περιγραφή (250X150)
 • Σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σας
 • Εμφανίζεται στην δεξιά πλαϊνή μπάρα της κεντρικής σελίδας και της σελίδας του χάρτη
 • Εμφανίζεται στην δεξιά πλαϊνή μπάρα σε όλες τις κατηγορίες (Κουζίνα, Τύπος, Τοποθεσία, Προτεινόμενα)

Αίτηση πακέτου